Contacte

Si detecteu algun error o informació rellevant de les vies que hagi canviat, agrairé si m'aviseu i ho actualitzaré.
Em podeu contactar a mail@rocacalenta.com
Jordi Ceballos